Stanovení tryptázy – indikace a podmínky odběru materiálu pro vyšetření

Odběr séra (lze i plazma – EDTA nebo heparin):

1.      Stanovení při anafylaktické reakci: 1. Odběr v intervalu 15 min. až 3 hodin po počátku příznaků anafylaxe, 2. odběr za 24 hodin nebo později po odeznění příznaků

2.      Stanovení bazální tryptázy (diagnostika systémové mastocytózy, syndromu aktivace mastocytů či jiného myeloidního proliferativního onemocnění): odběr kdykoliv

3.      Stanovení postmortem (posouzení anafylaxe jako možné příčiny smrti): odběr do 48 hodin od smrti

Uchování vzorku – optimálně oddělit centrifugací sérum/plazmu do 2 – 3 hodin od odběru, uchovat v teplotě 2 - 8 °C do jednoho týdne, nebo uchovávat déle při -20 až -70 °C. V případě potřeby pro transport možno vzorky (sražená krev nebo krev s EDTA či heparinem) uchovávat chlazené při 2 - 8 °C nebo při pokojové teplotě max. do 2 dnů a poté oddělit centrifugací.

Laboratoře, které stanovují tryptázu

pracoviště

název, adresa

Brno
FN u sv. Anny v Brně

Ústav klinické imunologie a alergologie
Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny v Brně
Oddělení laboratorní imunologie
Pekařská 53, 656 91 Brno

Hradec Králové
FN Hradec Králové

Ústav klinické imunologie a alergologie
FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

Ostrava
ZÚ se sídlem v Ostravě

Oddělení imunologie a alergologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava

Praha
FN Královské Vinohrady

Laboratoř klinické imunologie
FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Praha
Immunoflow

Immunoflow s.r.o.
Rychnovská 651
199 00 Praha 9 - Letňany

Praha
synlab czech s.r.o.

synlab czech s.r.o.
laboratoř Praha
Jankovcova 2, 170 00 Praha 7

Plzeň
FN Plzeň

Ústav imunologie a alergologie
FN Plzeň
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň

Ústí nad Labem
ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem

Centrum imunologie a mikrobiologie
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Na Kabátě 229, 400 11 Ústí nad Labem