Informace k volbám SLI CSAKI

26.02.2018 15:35

             Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v měsíci březnu budeme volit nový výbor Sekce laboratorní imunologie ČSAKI JEP.

Volby budou korespondenční, dvoukolové. Kandidátní listinu tvoří seznam členů SLI ČSAKI.

Ze seznamu vyberete kandidáty na členy výboru v maximálním počtu 7, jména odešlete  na adresu : volby.sli@centrum.cz   do 5.3.2018.

Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů budou dotázáni členy volební komise, zda souhlasí se svojí  kandidaturou.

Ve druhém kole obdržíte poštou kandidátní listinu a obálku s adresou ČLS JEP. Na kandidátní  listině vyznačíte 7 kandidátů a odešlete v nadepsané obálce.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách SLI ČSAKI.

       Prosím, přistupujte k volbám zodpovědně a vyplněné volební lístky odešlete v termínu.

       Časový plán

27.2.2018    rozeslání seznamu členů

  5.3.2018   odeslání vybraných kandidátů

  9.3.2018   oslovení vybraných kandidátů

15.3.2018   rozeslání kandidátní listiny             

23.3.2018   návrat kandidátních listin

30.3.2018   vyhodnocení voleb

        Za volební komisi SLI ČSAKI

                                                             RNDr. Ivana Janatková

                                                             Mgr. Helena Kopřivová

                                                             Michaela Vondráková,Dis