Stanovisko k problematice uznávání kvalifikace SZP mikrobiologie - imunologie