Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 17. 6. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Kopecký, Král, Skokanová, Honzová, Vlčková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

02.03.09 trvá. Prof. Palička zatím nezjistil na MZd oficiální aktuální seznam Sdílených kódů.

05.04.09 trvá. Dr. Skokanová a Dr. Vlčková připraví doporučení pro posuzovatele ČIA a NASKL, jak postupovat při výběru metod předkládaných k akreditaci spadajících pod garanci odbornosti imunologie a infekční sérologie..

07.04.09 trvá. Dr. Král rozešle dopis VZP ze dne 18.3.2009 týkající se vykazování kódu 91487 všem ředitelům ZP.

01.05.09 Dr. Andrýs a Dr. Král zaktualizují a připraví pro ZP návrhy kalkulačních listů pro vybrané výkony a dohodnou termín jejich předložení na MZd (viz 01.10.08 a 02.10.08)

02.05.09 splněno. Dr.Andrýs informoval na webových stránkách SLI členy SLI, že seznam členů SLI na webové stránce SLI je neúplný a obsahuje jen ty členy, kteří s uveřejněním souhlasili. Dále zavedl novou složku „Metodická doporučení“, kam převede příslušné dokumenty.

03.05.09 splněno. Dr.Král oznámil ing. Zdílnovi, že naše OS navrhuje za nové posuzovatelky ČIA dr. Vrajovou a dr. Drahošovou a požádá o zařazení obou do školení posuzovatelů ČIA. Obě jmenované musí nyní dodat potřebné dokumenty na ČIA.

04.05.09 trvá. Dr. Lochman navrhne na zasedání RAKL 29.6., zda by nebylo možné uvažovat o systémovém zajištění vyšetřování vzácných analytů (výběr laboratoří OS, svozová služba, viz 01.04.09)

06.05.09 splněno. Hodnocení nálezu sp.IgE v RAST třídě I nemůže být obecné pro všechny alergeny a analytické postupy, a proto nemůže být vydán obecný pokyn. Bylo konzultováno s výborem ČSAKI.

08.05.09 splněno. Dr. Lochman informoval o zasedání pracovní skupiny RAKL pro přípravu mezioborového dokumentu Validace a verifikace klinických laboratorních metod, který podala SLI RAKLu a která se konala dne 13.5.2009.

09.05.09 trvá. Dr. Král informoval, že 15.4. proběhla vědecká rada SEKK a o nejpodstatnějších bodech jejího jednání. Zápis bude vyvěšen na webových stránkách SLI. Zajistí dr. Andrýs.

01.06.09 Dr. Marečková informovala o výsledku voleb do výboru SLI (viz příloha). Dr. Marečková osloví prvních deset členů kandidátky, zda skutečně přijímají své zvolení a budou aktivně pracovat ve výboru. Členové výboru zváží, jak zapojit do práce výboru mladé členy SLI, kteří získali na kandidátce zatím nedostatečný počet hlasů pro řádné zvolení. Definitivní složení výboru a rozdělení funkcí proběhne na příštím zasedání výboru, které se uskuteční 9. 9. 2009.

02.06.09 Dr. Lochman informoval o požadavku Dr. Kocny, aby SLI navrhla způsob zajištění laboratorního screeningu celiakií. K rozhodnutí je zapotřebí znát navrhnutý způsob, jakým by měla být celá studie organizována. Dr. Lochman vyzve Dr. Kocnu, aby SLI poskytl příslušné podklady.

03.06.09 Příští zasedání výboru SLI bude 9. 9. 2009, ÚKI, Karlovo nám. 32 ve 13:00.

Zapsal: dr. Lochman