Zápis z výboru SLI ČSAKI ze dne 6. 5. 2009

Přítomni (bez titulů): Marečková, Lochman, Andrýs, Kopecký, Král, Skokanová, Honzová

Omluveni: Vlčková

Kontrola zápisu z poslední schůze:

01.10.08 a 02.10.08 viz 01.05.09

02.03.09 trvá. Prof. Palička zatím nezjistil na MZd oficiální aktuální seznam Sdílených kódů.

05.03.09 viz 03.05.09

02.04.09 splněno. Uvádění názvu analyzátorů do názvů SOP nebude požadováno (viz zápis z jednání OK ML ČIA ze dne 16.4.2009)

05.04.09 trvá. Dr. Skokanová a Dr. Vlčková připraví návrh seznamu imunologických laboratorních metod, které lze za odbornost 813 doporučit k akreditaci.

07.04.09 trvá. Dr. Král rozešle dopis VZP ze dne 18.3.2009 týkající se vykazování kódu 91487 všem ředitelům ZP.

08.04.09 trvá. Dr. Král vyzval členy výboru SLI, aby zvážili, jak by správně měly být hodnoceny pozitivity koncentrací sp.IgE v RAST . viz 06.05.09

01.05.09 Dr. Andrýs a Dr. Král zaktualizují a připraví pro ZP návrhy kalkulačních listů pro vybrané výkony a dohodnou termínjejich předložení na MZd (viz 01.10.08 a 02.10.08)

02.05.09 Dr.Andrýs bude informovat na wbových stránkách SLI členy SLI, že seznam členů SLI na webové stránce SLI je neúplný a obsahuje jen ty členy, kteří s uveřejněním souhlasili. Dále zavede novou složku Metodická doporučení, kam převede příslušné dokumenty.

03.05.09 trvá. Dr.Král oznámí ing. Zdílnovi, že naše OS navrhuje za nové posuzovatelky ČIA dr. Vrajovou a dr. Drahošovou a požádá o zařazení obou do školení posuzovatelů ČIA.

04.05.09 Dr. Lochman navrhne na příštím zasedání RAKL, zda by nebylo možné uvažovat o systémovém zajištění vyšetřování vzácných analytů (vyběr laboratoří OS, svozová služba, viz 01.04.09)

05.04.09 Volební lístky s kandidát do nového výboru SLI byly rozeslány členům SLI 4.5.2009, termín návratek je 31.5.2009

06.05.09 Dr.Lochman a Dr. Král zjistí na Rožnovských alergologické-imunologických dnech a na VIII. Setkání dětských alergologů a klinických imunologů v Telči, jak se dívají klinici na hodnocení śp.IgE v RAST 1.

07.05.09 DR.Král informoval o zápisu OK ML ČIA ze dne 16.4.2008, především o. formulaci bodu 2 zápisu – samoplátci – a bodu 5 – metodika ke tvorbě Přílohy osvědčení o akreditaci. Formulace tak, jak jsou uvedeny v zápise, jsou pro výbor SLI přijatelné..

08.05.09 Výbor SLI pověřil dr.Lochmana, aby zastupoval SLI na zasedání pracovní skupiny RAKL pro přípravu mezioborového dokumentu Validace a verifikace klinických laboratorních metod, který by měl vycházet z návrhu, který podala SLI RAKL dne 16.6.2009.

09.05.09 Dr. Král informoval, že 15.4. proběhla vědecká rada SEKK a o nejpodstatnějších bodech jejího jednání. Zápis bude vyvěšen na webových stránkách SLI.

10.04.09 Příští zasedání výboru SLI bude 17.6.2009 od 12:00 v Pardubicích, hotel Harmony.

Zapsal: dr. Lochman